A.....光看著照片 大家都會呆呆的一直笑 一直笑地說緹緹好可愛喔!!

 

           對著照片或手機或電腦發呆!!

 

B......每個人的MSN或不肉割或手機或電腦的開機畫面或大頭貼

 

           皆是小緹緹的口愛的笑顏或身影!!

 

C.......因為小緹 我們至少一個月聚餐或來個一日遊 聯絡感情!!

 

D.......大家的聊天話題 都是賴小緹滴點點滴滴!!!

 

E........如果外婆耍賴不吃飯 二舅媽會威脅她...

 

              再不吃 不讓你看緹緹的照片喔!!

 

F........只要看到她 都會忍不住又抱又親!!

 

G........大家都太愛她了!!

 

備註:大家.....泛指我們全家或友人等...族繁不及備載溜!

  

    全站熱搜

    huei 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()